Suffolk

Plemenné jehnice:

V roce 2018 vykrýváme několik dodávek jehnic pro export, z tohoto důvodu nenabízíme žádné plemenné jehnice k prodeji (s výjimkou dlouhodobě zamluvených dodávek). Omlouváme se tímto všem potenciálním zájemcům.

Plemenní berani:

Na letošní užitkovosti jehňat se podepsalo u nás bezprecendentní sucho a tím velmi špatná kvalita pastvy. Protože je naším cílem produkce kvality, nikoli kvantity, do odchovu jsme letos vybrali pouze 20 beranů. V záložce “Obchod – plemenní berani – aktuální nabídka” si můžete prohlédnout, popřípadě stáhnout, náš výběr do odchovu.  Současný stav je po primární selekci na základě výsledků kontroly užitkovosti, doplněné o výsledky kontroly dědičnosti po zveřejněném výpočtu plemenných hodnot a po primární selekci exteriéru. Berani jsou v současné době ostříhaní a odebraní na genotypizaci a parentitu. Zatím jsou stále celodenně na pastvě, ale tento luxus u nás letos již dlouho nevydrží.