Suffolk

Nezařazené

Vážení chovatelé a kolegové.

Vzhledem k tomu, že MVDr. Radek Axmann ukončil chov ovcí, koupila od něj naše společnost tento web včetně domény suffolk.cz. Obsah webu bude samozřejmě upraven, nicméně není v našich silách provést to hned, takže do doby vytvoření nové podoby zde najdete obsah původní a zde kontakt na nás, nové majitele. Chováme ovce plemene suffolk 24 let, produkujeme plemenná zvířata a zatím s tím končit nechceme, tak jsme se rozhodli k tomuto kroku. Věříme, že správnému.

V současné době (15. ledna 2021) máme na prodej 11 plemenných beránků z roku 2020 linií Harisson, Yon a Ewebank Armani. Podrobnosti na www.agrika .cz

Ing. Petr Novák
Agrika k.s.
Lhotka 10, 588 56 Telč

Tel: +420 777 317 111
E-mail: info@agrika.cz

Aktuálně probíhá prodej plemenných beranů.  Všichni nabízení berani jsou po kontrole užitkovosti, kontrole dědičnosti, dvojí pozitivní selekci, ogenotypovaní, s testem parentity a po hodnocení na nákupním trhu, tedy zařazení do plemenitby.  V  záložce „Obchod – plemenní berani – aktuální nabídka“ si můžete prohlédnout, popřípadě stáhnout, naší nabídku. Z 26 beranů, zařazených do odchovu, zbývá posledních 9 ks, takže s nákupem neotálejte. Berani jsou k prodeji na farmě, mezi neprodanými stále zůstávají i TOP berani z nejlepších 1 – 2% v populaci.   

Připravujeme prodej plemenných beranů, všichni nabízení berani jsou po kontrole užitkovosti, kontrole dědičnosti, dvojí pozitivní selekci, gynotypovaní a s testem parentity, zkrátka připravení na prodej.  V  záložce „Obchod – plemenní berani – aktuální nabídka“ si můžete prohlédnout, popřípadě stáhnout, naší nabídku. Letos máme v odchovu zařazených pouze 26 beranů, takže s nákupem neotálejte. Berani budou k prodeji na nákupních trzích (Žumberk 6.9.2019, Krčín 8.9.2019, Zlobice 14.9.2019) nebo po 6.9.2019 na farmě. 

Pokud od nás chcete ještě letos plemenného berana, neváhejte se ozvat, protože v letošní nabídce již máme pouze 2 poslední volné berany. Aktuální nabídka je na https://suffolk.cz/?page_id=900

 

V pátek 7. 9. 2018 jsme klasifikací na nákupním trhu v Žumberku zahájili prodej plemenných beranů ročníku 2018. V  záložce „Obchod – plemenní berani – aktuální nabídka“ si můžete prohlédnout, popřípadě stáhnout, naší nabídku. Letos máme v odchovu zařazených pouze 20 beranů, takže s nákupem neotálejte. Druhým trhem, který s berany absolvujeme bude Podhůra, dne 29.9.2018.

Plemenné jehnice:

V roce 2018 vykrýváme několik dodávek jehnic pro export, z tohoto důvodu nenabízíme žádné plemenné jehnice k prodeji (s výjimkou dlouhodobě zamluvených dodávek). Omlouváme se tímto všem potenciálním zájemcům.

Plemenní berani:

Na letošní užitkovosti jehňat se podepsalo u nás bezprecendentní sucho a tím velmi špatná kvalita pastvy. Protože je naším cílem produkce kvality, nikoli kvantity, do odchovu jsme letos vybrali pouze 20 beranů. V záložce “Obchod – plemenní berani – aktuální nabídka” si můžete prohlédnout, popřípadě stáhnout, náš výběr do odchovu.  Současný stav je po primární selekci na základě výsledků kontroly užitkovosti, doplněné o výsledky kontroly dědičnosti po zveřejněném výpočtu plemenných hodnot a po primární selekci exteriéru. Berani jsou v současné době ostříhaní a odebraní na genotypizaci a parentitu. Zatím jsou stále celodenně na pastvě, ale tento luxus u nás letos již dlouho nevydrží.  

Dlouho jsme se neozývali, protože jsme nejdříve bahnili stádo suffolků i kříženců a pak ošetřovali pastviny smykováním a příhnojením a opravovali ohrady. Zkrátka jsme byli příliš zaneprázdněni jarními pracemi, ostatně jako každý rok. 20.-21.4.2018 jsme ostříhali základní stádo, odčervili jehňata a navakcinovali enterotoxémii a konečně jsme mohli 26.4.2018 vyhnat matky s jehňaty do pastevních areálů a započít tak letošní pastevní sezónu. Užíváme si toho, že můžeme v noci spát a nemusíme celá odpoledne trávit krmením ovcí.

Od poloviny dubna u nás spadly pouze 3 mm srážek, takže pastevní porost je velmi chudý a senáže budou špatné.

Ještě jsme se taky zapomněli pochlubit, že v “masné lize 2017” jsme se umístili na 2. místě! “Masná liga” je kombinací ukazatelů odchovu ve 100 dnech a hmotnosti jehňat ve 100 dnech, základem je množství vyprodukovaného masa na jednu bahnici, srovnává všechny chovy všech plemen ovcí  v kontrole užitkovosti v České republice.

DSC_0143 webIMG_20180422_164437IMG_20180510_084209

 

Připouštění: Dne 30. 9. 2017 jsme začali připouštění základního stáda pro chovatelskou sezónu 2017/2018. Suffolky připouštíme v 7 harémech celkem 7 plemennými berany, z toho jsou 4 prověřeni v ČR i v  rámci našeho chovu (RHR-0037, HAI-0012, LAD-50, EWA-0091). RHR a HAI jsou hlavními dlouhodobě prověřenými berany pro připouštění plemenných bahnic, berany LAD a EWA zapouštíme letos především kříženky. V harému LAD jsou navíc 4 plemenné bahnice SF s CPH nad 300 pro účely cíleného připařování a produkce následníka této linie. Zbývající 3 plemenní berani (CAP, RAA a CAI) jsou velmi pečlivě vybraní berani z TOP řebříčku ročníku 2017, jsou použiti pro účely primární testace na reprezentativní skupině plem. bahnic. Původ CAP je z vlastního chovu (3. nejlepší beran v rámci ČR), CAI od Draštíků a RAA od Pavla Bláhy. 

připouštění 2017

Doufáme, že výsledkem pečlivě váženého připařovacího plánu bude stejně úspěšný odchov, jako ten letošní.

Úpravy technologie krmení a zimního ustájení: V polovině listopadu jsme celé stádo stáhli do zimoviště a zahájili krmení zimní krmnou dávkou. V zimovišti jsme v létě provedli řadu úprav (téměř úplné zastřešení krmné chodby sklolaminátovými samonosnými oblouky, rozšíření ustajovacích prostor výstavbou nové haly, využití krmné chodby pro oboustranné krmení), které povedou ze zvětšení podlahové plochy, suché podlaze ve venkovních zimních výbězích, zlepšení mikroklimatických podmínek v ložištích a celkovému zlepšení welfare chovaných zvířat.  

 DSC_0107DSC_0110DSC_0103DSC_0093

Skenování: Před vánoci jsme již druhou sezónu využili nového trendu v řízeném chovatelství – provedli jsme kontrolu březosti s odečtením počtu plodů, čímž jsme zkontrolovali výsledek připouštění. Opět jsme se tuto techniku učili od kolegů z Velké Británie, kde je tento úkon dnes již neodmyslitelný. Výsledkem v našem stádě je zjištění 205% březosti u bahnic starších 1 roku. Stejně jako loni, stále nemohu vstřebat vysokou profesionalitu Wallyho Chantlera, spočívající v kombinaci vysoké přesnosti, rychlosti a efektivnosti.

IMG_20171216_110444

 

Řízená výživa podle počtu plodů: Na základě odečtení počtu plodů jsme na konci prosince rozdělili stádo na březí matky s jedináčky, dvojčaty a trojčaty a začali s oddělenou výživou jednotlivých skupin s cílem její optimalizace, zajišťující co nejvíce bezproblémový porod a optimální porodní hmotnost  a životaschopnost rozených jehňat. V loňské sezóně jsme si poprvé vyzkoušeli, jak úžasné benefity toto opatření přináší! Zbývá nám ještě spočítat a upravit krmnou dávku, k dispozici máme povedenou senáž s 15% NL, kvalitní kukuřičnou siláž, popřípadě jádro tritikale k dokrytí případného energetického deficitu bahnic s vícečetnou březostí. A co navíc: letos máme všechno objemné krmení v odpovídající kvalitě při lehce nadbytečné kvantitě.

V současné době jsme po velkém zájmu ukončili prodej plemenných jehnic ročníku 2017.

Ode dne 24. 9. 2017 jsme zahájili prodej plemenných beranů ročníku 2017. Berani jsou po nákupních trzích, oklasifikovaní a připravení k odběru. Podívejte se na aktuální nabídku do sekce prodej zvířat.