Suffolk

Na letošní užitkovosti jehňat se podepsalo u nás bezprecendentní sucho a tím velmi špatná kvalita pastvy. Protože je naším cílem produkce kvality, nikoli kvantity, do odchovu jsme letos vybrali pouze níže uvedené beránky. Současný stav je po terminální selekci na základě výsledků kontroly užitkovosti, doplněné o výsledky kontroly dědičnosti po zveřejněném výpočtu plemenných hodnot, po selekci a hodnocení exteriéru na nákupních trzích a po doplnění výsledné třídy. Z letošní produkce zbývá prodat posledního berana, neváhejte se proto ozvat.  

berani 2018

 

 V níže uvedeném odkaze si můžete stáhnout soubor v tabulkovém procesoru, umožňující filtrování a další práci s daty:

odchov beranů 2018

 

 

 

 

ZPĚT

Navštivte náš Facebook