Suffolk

Produkce plemenných beranů ročníku 2019 je již vyprodaná. Děkujeme všem odběratelům za důvěru, se kterou se na nás obrátili v tomto „ovčácky“ nejistém čase (problémy s odbytem jatečných jehňat, Brexit, výskyt vlka a dalších šelem, nechuť chovatelů i SCHOKu v otázkách šlechtění apod.). 

Navštivte náš Facebook