Suffolk

Připouštění: Dne 30. 9. 2017 jsme začali připouštění základního stáda pro chovatelskou sezónu 2017/2018. Suffolky připouštíme v 7 harémech celkem 7 plemennými berany, z toho jsou 4 prověřeni v ČR i v  rámci našeho chovu (RHR-0037, HAI-0012, LAD-50, EWA-0091). RHR a HAI jsou hlavními dlouhodobě prověřenými berany pro připouštění plemenných bahnic, berany LAD a EWA zapouštíme letos především kříženky. V harému LAD jsou navíc 4 plemenné bahnice SF s CPH nad 300 pro účely cíleného připařování a produkce následníka této linie. Zbývající 3 plemenní berani (CAP, RAA a CAI) jsou velmi pečlivě vybraní berani z TOP řebříčku ročníku 2017, jsou použiti pro účely primární testace na reprezentativní skupině plem. bahnic. Původ CAP je z vlastního chovu (3. nejlepší beran v rámci ČR), CAI od Draštíků a RAA od Pavla Bláhy. 

připouštění 2017

Doufáme, že výsledkem pečlivě váženého připařovacího plánu bude stejně úspěšný odchov, jako ten letošní.

Úpravy technologie krmení a zimního ustájení: V polovině listopadu jsme celé stádo stáhli do zimoviště a zahájili krmení zimní krmnou dávkou. V zimovišti jsme v létě provedli řadu úprav (téměř úplné zastřešení krmné chodby sklolaminátovými samonosnými oblouky, rozšíření ustajovacích prostor výstavbou nové haly, využití krmné chodby pro oboustranné krmení), které povedou ze zvětšení podlahové plochy, suché podlaze ve venkovních zimních výbězích, zlepšení mikroklimatických podmínek v ložištích a celkovému zlepšení welfare chovaných zvířat.  

 DSC_0107DSC_0110DSC_0103DSC_0093

Skenování: Před vánoci jsme již druhou sezónu využili nového trendu v řízeném chovatelství – provedli jsme kontrolu březosti s odečtením počtu plodů, čímž jsme zkontrolovali výsledek připouštění. Opět jsme se tuto techniku učili od kolegů z Velké Británie, kde je tento úkon dnes již neodmyslitelný. Výsledkem v našem stádě je zjištění 205% březosti u bahnic starších 1 roku. Stejně jako loni, stále nemohu vstřebat vysokou profesionalitu Wallyho Chantlera, spočívající v kombinaci vysoké přesnosti, rychlosti a efektivnosti.

IMG_20171216_110444

 

Řízená výživa podle počtu plodů: Na základě odečtení počtu plodů jsme na konci prosince rozdělili stádo na březí matky s jedináčky, dvojčaty a trojčaty a začali s oddělenou výživou jednotlivých skupin s cílem její optimalizace, zajišťující co nejvíce bezproblémový porod a optimální porodní hmotnost  a životaschopnost rozených jehňat. V loňské sezóně jsme si poprvé vyzkoušeli, jak úžasné benefity toto opatření přináší! Zbývá nám ještě spočítat a upravit krmnou dávku, k dispozici máme povedenou senáž s 15% NL, kvalitní kukuřičnou siláž, popřípadě jádro tritikale k dokrytí případného energetického deficitu bahnic s vícečetnou březostí. A co navíc: letos máme všechno objemné krmení v odpovídající kvalitě při lehce nadbytečné kvantitě.

Navštivte náš Facebook