Suffolk

Doba bahnění je téměř za námi. Dnes máme obahněno 95% stáda suffolků i kříženek a je brzy to chválit, ale zatím výsledky i jehňata vypadají velmi dobře. Ještě zvládnout prevenci kokcidiózy jehňat, doopravit ploty na pastvinách, ostříhat základní stádo, pořešit parazitózy, naočkovat jehňata proti enterotoxémii a můžeme vyhnat a začít pastevní sezónu. Níže pár fotek našich jehňat ze stáda plemenných suffolků i užitkových kříženců (nejstarší jehňata mají 6 týdnů)IMG_20160405_174045 IMG_20160405_174104 IMG_20160405_180527.

Navštivte náš Facebook