Suffolk

V sobotu 13. 6. 2015 proběhla na naší farmě 100 denní kontrola užitkovosti, tj. zvážení jehňat, změření hloubky jejich nejdelšího zádového svalu a výšky tuku ultrazvukem a subjektivní posouzení zmasilosti. V níže uvedené tabulce jsou její výsledky po jednotlivých otcích (do výpočtu jsou zahrnuty hodnoty ze všech jehňat, včetně užitkových kříženců, hodnoty jsou přepočty za použití regresních koeficientů na jednotný věk 100 dní). Výsledky i vývin jehňat v letošním roce jsou mimořádné, nejlepší v historii našeho chovu! Po spočtení plemenných hodnot a jejich zveřejnění plemennou knihou z červnové uzávěrky (pravděpodobně počátkem července 2015) provedeme základní selekci a nabídneme k prodeji plemenné jehnice.

Výsledky KU 2015

Navštivte náš Facebook