Suffolk

Nezařazené

Máme provedenou pozitivní selekci letošního ročníku beranů, berani jsou ostříhaní, nabrané vzorky krví na genotypizaci a parentitu. Z 59 letošních beránků máme do odchovu vybráno 27 nejlepších kusů. V přiloženém souboru si po rozkliknutí můžete prohlédnout výsledky kontroly užitkovosti a průběžné plemenné hodnoty beranů ročníku 2015, zařazených do odchovu. 

odchov beranů 2015

V sobotu 13. 6. 2015 proběhla na naší farmě 100 denní kontrola užitkovosti, tj. zvážení jehňat, změření hloubky jejich nejdelšího zádového svalu a výšky tuku ultrazvukem a subjektivní posouzení zmasilosti. V níže uvedené tabulce jsou její výsledky po jednotlivých otcích (do výpočtu jsou zahrnuty hodnoty ze všech jehňat, včetně užitkových kříženců, hodnoty jsou přepočty za použití regresních koeficientů na jednotný věk 100 dní). Výsledky i vývin jehňat v letošním roce jsou mimořádné, nejlepší v historii našeho chovu! Po spočtení plemenných hodnot a jejich zveřejnění plemennou knihou z červnové uzávěrky (pravděpodobně počátkem července 2015) provedeme základní selekci a nabídneme k prodeji plemenné jehnice.

Výsledky KU 2015

Koncem dubna 2015 jsme ostříhali a započali pastevní sezónu. Na facebooku a v galerii webu jsou vloženy fotky základního stáda suffolků a kříženek s dvouměsíčními jehňaty. Odchov a vývin jehňat vypadá letos velmi dobře, snad se nic nepokazí. Naše dojmy budou nahrazeny objektivně zjištěnými daty z kontroly užitkovosti (hmotnost, hloubka svalu, výška tuku a subjektivní zmasilost), která proběhne kolem 15. – 20. června 2015.

P5050216

   P5050264P5050224 P5050248

Dnem 20. 2. 2015 na naší farmě začalo nejsledovanější a nejnáročnější období chovatelského roku – bahnění. Po 3 týdnech máme obahněno 75% stáda a těšíme se z prozatím velmi dobrého odchovu. Snad se nic nepokazí! :-P .

 

P2220203 P2220205 P2220207 P2220211

V měsíčníku Náš chov sledujte v čísle 3/2015  články „Suffolk – nejpočetnější masné plemeno ovcí v ČR“ – odkaz zde, „Suffolk – plemeno měsíce března“ – odkaz zde a reportáž z našeho chovu „Investovat do kvality chovu se vyplatí“ – odkaz zde.

V čísle 4/2015 sledujte reportáž z ukázkového chovu s produkcí jatečných jehňat „Užitkový chov se suffolkem v otcovské pozici“, který od nás dlouhodobě odebírá plemenné berany – odkaz zde.

12. 2. 2015 jsme spustili naši prezentaci webových stránek. Chceme Vám zde představit náš chov ovcí a informovat Vás, o novinkách a zajímavostech, jak z našeho chovu a farmy, tak o všeobecných specifikách chovu ovcí plemene Suffolk.

MVDr. Radek Axmann

Navštivte náš Facebook