Suffolk

Nezařazené

Včera proběhla 100 denní kontrola užitkovosti se zvážením jehňat a změřením ultrazvukem. Výsledky bude chtít podrobněji zanalyzovat, ale první dojmy jsou velmi dobré – užitkovost se stále zvyšuje a co je velmi příjemné – jehňata s hodnotami přes 50 kg a svalem přes 35 mm již nepočítáme v jednotkách, ale je jich celá řada, a to i v kategorii jehnic. Padla další magická meta – 70 kg, a to u beránka CZ 65674053, otec RHR-022 (hmotnost 70,1 kg, sval 39 mm, tuk 6 mm). Sice to bylo v jeho věku 110 dní, takže po přepočtení jeho hmotnost přepočtená na 100 dní nebude začínat 7, ale když to číslo člověk vidí na váze, je to skvělý pocit. Tento beran dosáhl již ve svých 110 dnech hmotnosti, které nedosáhne naprostá většina beranů na podzimních nákupních trzích ve věku 7 měsíců! Další významný milník v našem chovu, a to hloubka svalu 40 mm, odolala, i když byla těsně atakována 6 jehňaty s dosaženými výsledky 38 nebo 39 mm. Tak snad příští rok. Koncem června budou data přepočtená na jednotný věk a průběžné plemenné hodnoty, na webu je pak zveřejníme i s nabídkami jehnic i beranů odchovu 2016 k prodeji.

P7200029

P7200024

IMG_20160618_130037

KU po otcích výsledky 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme obahněné stádo, ostříhané matky, pořešené parazitózy v základním stádě, naočkovaná jehňata a započali jsme pastevní sezónu. Odchov suffolků jsme zvládli se 172%. Jehňata vypadají zatím velmi dobře. Sice se na nás příroda vyřádila, takže místo obvyklého poměru beranů a jehnic 50:50 máme 60% jehnic a 40% beranů, nicméně i tak předpokládáme, že bychom měli bez problémů vykrýt všechny Vaše požadavky na plemenné berany. Neváhejte se ozvat s poptávkou na plemenné jehnice, letošní produkce stále ještě není celá zamluvená (a vzhledem k vyššímu poměru jehnic je z čeho vybírat)! Podívejte se do galerie na pár letošních jarních fotek našich jehňat suffolků i užitkových kříženců.

20160510_171204

Doba bahnění je téměř za námi. Dnes máme obahněno 95% stáda suffolků i kříženek a je brzy to chválit, ale zatím výsledky i jehňata vypadají velmi dobře. Ještě zvládnout prevenci kokcidiózy jehňat, doopravit ploty na pastvinách, ostříhat základní stádo, pořešit parazitózy, naočkovat jehňata proti enterotoxémii a můžeme vyhnat a začít pastevní sezónu. Níže pár fotek našich jehňat ze stáda plemenných suffolků i užitkových kříženců (nejstarší jehňata mají 6 týdnů)IMG_20160405_174045 IMG_20160405_174104 IMG_20160405_180527.

Náš chov obdržel ocenění na 18. mezinárodní konferenci chovatelů ovcí a koz v Seči u Chrudimi, kde obdržel v kategorii velkých chovů 2015 v tzv. „masné lize“ 3. místo mezi chovy všech plemen ovcí  v kontrole užitkovosti v České republice. „Masná liga“ je kombinací ukazatelů odchovu ve 100 dnech a hmotnosti jehňat ve 100 dnech, základem je množství vyprodukovaného masa na jednu bahnici. Srovnává tak užitkové rozdíly v plodnosti a masné užitkovosti plemen plodných, kombinovaných a masných v daném ročníku v rámci všech (asi 450) chovů v kontrole užitkovosti v ČR. Kdo byl lepší? 2. místo obdržel Dušan Matůšů ze Slušovic, vítězem se stala Michaela Kvisová z Částkova.    

IMG_20151109_113337

Včera se nám v Lysé nad Labem na nejprestižnější chovatelské akci roku podařilo obhájit titul Šampiona elitního nákupního trhu suffolk. Jedná se tak o náš celkově 7. titul z uplynulých 13 ročníků, z toho v současné době držíme tento titul nepřetržitě již 4 sezóny za sebou.  Letošní šampion je CZ 65623053, linie HAR, přepočtená užitkovost ve 100 dnech: hmotnost 57,3 kg, sval 39,1 mm, tuk 5,9 mm, CPH 381,23. Podle CPH se jedná o 3. nejlepšího berana ročníku 2015. Od jeho narození nejhezčí a nejimpozantnější beran našeho letošního odchovu. Jeho hmotnost na trhu byla v 7 měs. věku 92 kg. Beran byl prodán za 15 tis. Kč do chovu Dušana Matušů. Nejdražším vydraženým beranem byl 1. beran v žebříčku CPH 2015 (CZ 60577053, RHR, CPH 403,77), který byl prodám za 18 tis. Kč společnosti Náš dvůr s. r. o.

IMG_20151008_192212

nas chov 2015 092 nas chov 2015 150

Dne 28. 9. 2015 jsme začali připouštění základního stáda pro chovatelskou sezónu 2015/2016. Suffolky připouštíme v 6 harémech celkem 6 plemennými berany, z toho jsou 3 prověření v ČR i v rámci našeho chovu (RHR-0022, HAI-0012, LAD-50), jeden je prověřen v rámci ČR, v našem chovu připouštěn první sezónu (SFI-0002) a dva jsou mladí berani, dosud neprověření na odchovu (CAP-0182 a RHR-0037). Doufáme, že výsledkem pečlivě váženého připařovacího plánu bude stejně úspěšný odchov, jako ten letošní.

berani připouštění 2015  

Sice nepatříme mezi obdivovatele a vyznavače CPH, protože dlouhodobě tvrdíme, že mimo vypočtené plemenné hodnoty musí zvířata prokázat i vlastní užitkovost (hmotnost, hloubku svalu a tuku ve 100 dnech), ale rádi se pochlubíme skutečností, že v TOP10 beranech ročníku 2015 podle CPH (ze srpnové uzávěrky závazné pro podzimní trhy) máme 2 berany! Celkově 1. místo obsadil náš CZ 60577053, linie RHR, který s hodnotou CPH 403,77 zase posunul laťku na historické maximum, a 3. místo obsadil náš CZ 65623053, linie HAR s CPH 381,23, který je podle „mého oka“ nejlepším v odchovu u nás. Pochopitelně se oběma pochlubíme na elitním nákupním trhu v Lysé nad Labem. Plemenné hodnoty jsou ke stažení z: http://www.schok.cz/plemenne-hodnoty/ovce/jehnata/2015

top 10 2015

Plemenní berani odchovu 2015 jsou připraveni na trhy a k prodeji. U všech máme již výsledky genotypizace a souhlasné výsledky parentity (ověření původu ze strany matky i otce). Berany již máme přebrané – z celkem 26 beranů zařazených do odchovu půjdeme se 17 berany na trh do Žumberka (4.9.2015), s 5 berany do Chocně (24.9.2015) a s nejlepšími 4 na elitní trh do Lysé nad Labem (8.10.2015). Podívejte se do odkazu „obchod“ na aktuální nabídku a přihlášky beranů na jednotlivé trhy. Tento odkaz se budeme snažit pravidelně aktualizovat. Berany je pochopitelně možné vyzvednout po zařazení do plemenitby na trhu (po jejich oklasifikování) po dohodě přímo z hospodářství. I přes skutečnost, že od července u nás neroste žádný pastevní porost, a že berany musíme již přes měsíc krmit senáží, letošní odchov vypadá velmi podařeně. Pozn. 14. 9. 2015: všechny plemenné berany, klasifikované na trhu v Žumberku máme již buď prodané, nebo zamluvené, stejné to je s berany, kteří půjdou na trh do Chocně.

Od začátku prázdnin u nás napršelo pouhých 21 mm, a to na přelomu první a druhé a ve druhé červencové dekádě. Již měsíc tak ani nekáplo, vyhnuly se nám i všechny bouřky, které spadly v okolí. Plemenná jehňata jsme museli stáhnout z pastvy do zimoviště, základní stádo krmíme na pastvinách. Doufejme, že je to pouze „rozmar“ letošního roku, protože v takovýchto podmínkách by se dlouhodobě výsledky u suffolků, kteří jsou přímo závislí na kvalitě pastvy, dělat nedaly. V tomto období jsme vždy hlídali kvalitu pastvy, což v letošním roce přijde úsměvné, protože není „co hlídat“. Ještě, že máme dost krmení z květnových senáží, snad jen díky tomu se podaří udržet plemenné beránky v námi požadované kvalitě.

IMG_20150807_163057IMG_20150807_160140

Navštivte náš Facebook